Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZBRANĚ

Oblivionu jsou dva základní druhy zbraní: zbraně na souboj tváří v tvář (například meče nebo palcáty) a zbraně na dálku (luky). Lepší zbraně jsou vyrobeny ze vzácných materiálů a často bývají očarované. Zranění, které jste schopni způsobit, závisí na zbrani, kterou užíváte, na výši vašeho skillu a stavu vaší zbraně (zda-li je poškozená nebo čerstvě opravená).

ÚTOK TVÁŘÍ V TVÁŘ

ozlišují se dva typy útoků: základní útoky a silné útoky (power attacks). Základní útoky jsou rychlé, ale způsobují menší zranění, zatímco silné útoky jsou pomalejší ale zranění je o poznání větší. K provedení základního útoku stačí kliknou levým tlačítkem myši, k provedení silného útoku je potřeba levé tlačítko myši stisknout a podržet. Pomocí kláves W, S, A a D se dají provádět útoky z různých stran.

Na nižších stupních skillů Tupé zbraně (Blunt), Čepele (Blade) a Pěstní souboj (Hand to Hand) můžete provádět silný útok z jakékoliv strany. Na vyšších stupních těchto skillů můžete provádět silné útoky spolu s pohybem doprava nebo doleva. Tyto útoky pak mají speciální bonusy a efekty.

STŘELECKÝ ÚTOK

byste zaútočili s lukem, zmáčkněte a podržte levé tlačítko myši, tím se natáhne tětiva. Čím déle budete držet, tím víc se natáhne. K vystřelení šípu stačí už jen zamířit a pustit. Poté opět chvíli trvá, než natáhnete tětivu do maximální polohy. Pokud jste již dosáhli stupně Pokročilý (Jurneyman) ve skillu Střelba (Marksman), tak můžete zoomovat, a to stisknutím krytu (pravé tlačítko myši) když máte natáhnutou tětivu.

JEDNORUČNÍ A OBOURUČNÍ ZBRANĚ

rčité zbraně jako dýky, krátké meče, palcáty a sekery jsou jednoruční a mohou být používány zároveň se štítem. Jiné zbraně, jako například bitevní sekery, dlouhé meče a kladiva vyžadují k používání obě ruce. To znamená, že je není možné užívat zároveň se štítem. Aby jste zjistili, zda-li je zbraň jednoruční nebo obouruční, označte ji ve svém inventáři.

KRYTÍ

provedení krytu stiskněte a držte pravé tlačítko myši. Krytí štítem nebo zbraní redukuje zranění, které utržíte. Se štítem se kryje mnohem lépe než se zbraní.

Účinná bojová taktika je vykrýt soupeřův útok a poté rychle vést vlastní útok dřív, než se protivník stačí krýt. Využívání tohoto rytmu kryt-a-protiútok značně zlepší vaši efektivitu při soubojích.

BRNĚNÍ

aždý kousek brnění, který máte na sobě vám přidává čísla do vašeho armor ratingu. Čím vyšší je armor rating, tím lépe jste chráněni. Výše ochrany, kterou vám brnění poskytuje závisí na samotném druhu brnění, výši vašeho skillu s tímto druhem brnění a jeho stavu (zda-li poškozené nebo čerstvě po opravě – stejně jako u zbraní).

OPRAVOVÁNÍ ZBRANÍ A ZBROJÍ

braně a zbroje získávají poškození v závislosti na tom, jak je používáte. Čím více je zbraň poškozená, tím méně zranění způsobuje. Pokud je zbraň úplně opotřebovaná, nedá se dále používat a musí se opravit. Na opravu zbraní a zbrojí se používá Opravářské kladivo (Repair Hammer) a velikost opraveného poškození závisí na výši vašeho skillu Zbrojířství (Armorer).

Poznámka: Pokud jste již dosáhli stupně Pokročilý (Jurneyman) ve skillu Zbrojířství (Armorer), tak můžete opravovat i magické předměty (na nižším stupni tohoto skillu to není možné). Tuto službu vám nabídnou i jiní lidé. Bude vás to sice stát peníze, ale předměty budou plně opravené a to i ty magické.

OSTATNÍ BOJOVÉ SITUACE

Sražení na zem

Na zem můžete být sraženi v důsledku silné rány od soupeře. Útočení na protivníka ležícího na zemi způsobuje větší zranění.

Uhýbání

Pokud dosáhnete stupně Pokročilý (Jurneyman), získáte schopnost uhýbat soupeřovým útokům. Během krytí skočte vybraným směrem, čímž uděláte úhybný kotoul.

Zastavení souboje

Pokud se dostanete do souboje s přítelem, můžete se pokusit boj přerušit. Během krytí aktivujte (kliknutím) vašeho soupeře a pokud vás má dost rád, tak zanechá boje.

BOJOVNICKÉ DOVEDNOSTI

BLOCK (Blokování)

Řídící vlastnost: Odolnost

Odrážení útoku štíty a zbraněmi. Úspěšné blokování znamená snížení zranění utrženého nepřítelem

Novic pociťuje únavu při blokování, jeho blok holýma rukama nemá žádný efekt proti útoku zbraní. Učeň již nepociťuje únavu pokud blokuje údery nepřítele. Zbraň nebo štít Pokročilého již nejsou opotřebovány blokováním úderů protivníka ( tzn. neklesá kondice ) a oponenti mohou být odraženi blokováním holýma rukama. Pokud blokuje Expert, má šanci štítem provést odrážecí protiútok, tehdy nepřítel zavrávorá. Mistr může také provést odrážecí protiútok, tehdy je však již důsledkem odzbrojení protivníka.

ARMORER (Zbrojař)

Řídící vlastnost: Odolnost

Udržuje zbraně a zbroj v nejlepším stavu. Poničené zbroje a zbraně jsou v boji méně efektivní.

Novic nemůže opravovat magické předměty. (Tepací, opravná) kladiva vydrží dvakrát více úderů v rukou Učně. Pokročilý již může opravovat magické předměty. Expert může opravovat zbraně a zbroj dokonce nad jejich běžnou kvalitu, takové vylepšené zbraně pak způsobují větší zranění nepřátelům, zbroj zase lépe chrání. Mistr nikdy nezničí své kladivo, jedno mu vydrží navždy.

HEAVY ARMOR (Těžká zbroj)

Řídící vlastnost: Odolnost

Tato dovednost v kombinaci s nošením tohoto typu zbroje Vás učiní méně zranitelnými.

Novicova těžká zbroj se v soubojích ničí o 50% rychleji, než je běžné. Teprve na úrovni Učně se zbroj opotřebovává jak je běžné. Zbroj Pokročilého se opotřebovává o 50% pomaleji než u Učně. Když Expert nosí tuto zbroj, pociťuje jen polovinu její skutečné váhy. Mistra v těžké zbroji váha jeho zbroje netíží vůbec.

BLUNT (Tupé zbraně)

Řídící vlastnost: Síla

Budiž Vaše rány palcáty a sekerami maximálně efektivní.

Novic uštědřuje rány se základním ničivým bonusem. Učeň způsobuje více zranění nepříteli. Pokročilý získává další útočné bonusy, má šanci odzbrojit nepřítele. Expert ublíží protivníkovi více, může protivníka navíc srazit. Mistr může svým, ještě posíleným útokem nepřítele paralizovat.

BLADE (Čepele)

Řídící vlastnost: Síla

Budiž Vaše rány meči a dýkami maximálně efektivní.

Novic uštědřuje rány se základním ničivým bonusem. Učeň způsobuje více zranění nepříteli. Pokročilý získává další útočné bonusy, má šanci odzbrojit nepřítele. Expert ublíží protivníkovi více, může protivníka navíc srazit. Mistr může svým, ještě posíleným útokem nepřítele paralizovat.

ATHLETICS (Atletika)

Řídící vlastnost: Rychlost

Běhejte jako gepard, plavte jako delfín. S touto dovedností nebudete vědět co je únava.

Novic v běhu neregeneruje únavu tak snadno. Učeň je na tom s regenerací o 25% lépe. Pokročilý o dalších 25%. Expert regeneruje lépe již o 75% než novic. Běhání nikdy nesnižuje Mistrovu schopnost regenerovat únavu.

HAND TO HAND (Pěstní souboj)

Řídící vlastnost: Síla

Tlučte nepřátele holýma rukama dokud neomdlí, pak své dílo dokonejte.

Novic uštědřuje rány se základním ničivým bonusem. Učeň způsobuje více zranění nepříteli. Pokročilý získává další útočné bonusy, má šanci odzbrojit nepřítele. Expert ublíží protivníkovi více, může protivníka navíc srazit a pokud rukama blokuje, pak má šanci provést odrážecí protiútok. Mistr může svým, ještě posíleným útokem nepřítele paralizovat, pokud blokuje, má šanci odzbrojit nepřítele při odrážecím protiútoku